dhr. mr. B.H.J. van Rhijn

Mr. B.H.J. (Benjamin) van Rhijn is na zijn studie aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam opgeleid door een zeer gewaardeerd en kundig strafrechtspecialist, mr. J.P.A. Van Schaik, en is daarna samen met mr. Y. Moszkowicz kantoor gaan houden te Utrecht.

Mr. B.H.J. van Rhijn is strafrechtspecialist en heeft een grote, landelijke strafrechtpraktijk. Benjamin staat (en stond) cliënten bij in verschillende grote en geruchtmakende strafzaken: onder meer voerde hij de verdediging in het liquidatieproces. Mr. B.H.J. van Rhijn is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Benjamin heeft hiernaast een omvangrijke tbs-praktijk, waarbij hij terbeschikkinggestelden in heel Nederland bijstaat en hij alle voorkomende procedures in het belang van cliënt behandelt. Benjamin is aangesloten bij de Vereniging van TBS-advocaten.

Ook is mr. B.H.J. van Rhijn gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz). In dat kader is Benjamin aangesloten bij de VBAU, een specialisatievereniging voor advocaten uit het arrondissement Midden-Nederland die zijn gespecialiseerd op het gebied van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

Tevens staat Benjamin minderjarigen bij in het strafproces en behandelt hij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen. In dit kader is Benjamin aangesloten bij de Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (VNJA).

“Gezien de drukte van mijn praktijk kies ik mijn zaken zorgvuldig, waarbij ik met mijn ervaring en expertise direct een realistische inschatting kan geven van de mogelijkheden in uw zaak."

error: Content is protected !!