commuun strafrecht

Bij het commuun of klassiek strafrecht gaat het kortweg om alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij kunt u denken aan allerlei delicten. Bij de zogenoemde levensdelicten gaat onder meer om moord en doodslag en bij geweldsdelicten gaat het bijvoorbeeld om mishandeling of openlijke geweldpleging. Andere delicten waar u aan kunt denken zijn mensenhandel en of de lidmaatschap aan een criminele organisatie. Ook zedendelicten vallen onder het commune strafrecht. Voor ons is de verdediging in zaken waarbij het gaat om het commune strafrecht onze dagelijkse praktijk. Wij kunnen u in de meeste gevallen vrijwel meteen uitleg geven over het verloop van een strafzaak waarbij het gaat om de hierboven genoemde delicten.

error: Content is protected !!